Grades 0-2

Children in the youngest class participate in games and art, during which they become familiar with a new vocabulary. They also learn songs and poems by heart.

Younger children do coloring of drawings, learn letters and do simple exercises. The older children start reading simple texts, answering questions and construction of sentences.

W najmłodszej klasie dzieci są w przedziale wieku od 4 do 7 lat. Zajęcia prowadzone są więc na dwóch poziomach:

Dzieci młodsze kolorują rysunki, poznają litery oraz wykonują proste ćwiczenia.
Praca z dziećmi starszymi polega na czytaniu i analizie prostych tekstów, odpowiadaniu na pytania i układaniu zdań.

Oprócz tego wszyscy uczniowie uczą się śpiewania piosenek i wierszyków na pamięć. Dzieci biorą również udział w zabawach, podczas których zapoznają się z nowym słownictwem.

Kids Classes

From Grades 0 -12 Kids

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Call Us or Fill in this Contact Form and we will be in touch very soon:

  0434 830 346

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.