Grades 3-5

Every lesson gives students the opportunity to practice four language macro-skills: listening, speaking, reading and writing.

The classes include multi-media, fun games and relevant to students’ interests material. The curriculum includes Polish history, geography, art, culture and tradition. Students learn Polish language and literature through poetry, short stories and legends and listen to the music of the great Polish pianist and composer, Frederick Chopin.

Zajęcia mają na celu rozwój ogólne kompetencje językowe uczniów i zdolność do komunikowania się w języku polskim przy użyciu poprawnej wymowy, słownictwa i struktur gramatycznych.

Każda lekcja daje studentom możliwość ćwiczenia czterech podstawowych umiejętności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Zajęcia obejmują zabawy i gry multimedialne odpowiednie do materiału i zainteresowań uczniów. Program obejmuje polską historię, geografię, sztukę, kulturę i tradycję. Studenci uczą się języka i literatury polskiej wykorzystując przykłady poezji (np. Jan Brzechwa), opowiadań i legend, słuchają muzyki wielkiego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina. Śpiewają też polskie pieśni ludowe, a nawet mieli okazję zatańczyć niektóre polskie tańce ludowe.

Kids Classes

From Grades 0 -12 Kids

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Every lesson gives students the opportunity to practice four language macro-skills: listening, speaking, reading and writing. 

The classes include multi-media, fun games and relevant to students’ interest material.

The curriculum includes Polish history, geography, art, culture and tradition. Students learn Polish language and literature through poetry, short stories and legends and listen to the music of the great Polish pianist and composer, Frederick Chopin.

Zajęcia mają na celu rozwój ogólne kompetencje językowe uczniów i zdolność do komunikowania się w języku polskim przy użyciu poprawnej wymowy, słownictwa i struktur gramatycznych.

Każda lekcja daje studentom możliwość ćwiczenia czterech podstawowych umiejętności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Zajęcia obejmują zabawy i gry multimedialne odpowiednie do materiału i zainteresowań uczniów. Program obejmuje polską historię, geografię, sztukę, kulturę i tradycję. Studenci uczą się języka i literatury polskiej wykorzystując przykłady poezji (np. Jan Brzechwa), opowiadań i legend, słuchają muzyki wielkiego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina. Śpiewają też polskie pieśni ludowe, a nawet mieli okazję zatańczyć niektóre polskie tańce ludowe.

Kids Classes

From Grades 0 -12 Kids

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Call Us or Fill in this Contact Form and we will be in touch very soon:

  0434 830 346

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.