Grades 6-8

We keep this class fun and interactive to extend the kids’ vocabulary through theatre, history and various topics that interest this age group. The subjects we deal with, among other are:

Literature: we introduce Polish writers and poets to our students.

Geography: Poland and other countries, terrain, cities, rivers, mountains and landscape.

History: we teach basic history of Poland stretching for over one millennium.
Traditions and customs: home, family and holiday traditions.

Na tym etapie nauki staramy się poszerzyć poznane dotychczas przez uczniów wiadomości i umiejętności. Tematyką, którą się zajmujemy jest między innymi:

Literatura, w której zapoznaję uczniów z polskimi pisarzami i poetami takimi jak Adam Mickiewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Czesław Miłosz. Autorami wielu poezji, wierszy i lektur.

Geografia: położenie Polski i innych państw, ukształtowanie terenu, miasta, rzeki, góry i krajobraz.

Historia: uczymy podstaw historii Polski rozciągającej się przecież na ponad tysiąclecie.

Tradycje i zwyczaje: domowe, rodzinne i świąteczne.

Staramy się, aby zajęcia były urozmaicone wprowadzając konkursy, gry, zabawy, zagadki itp. Uczniowie często za swoją prace są wynagradzani, aby utrzymać ich zainteresowanie nauką.

Kids Classes

From Grades 0 -12 Kids

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Call Us or Fill in this Contact Form and we will be in touch very soon:

  0434 830 346

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.